Překupnictví s teplem? Je potřeba to řešit, říká zástupce bytových domů

0
185
Over the shoulder view of a woman drinking hot tea, heating feet on the radiator heater, wearing woolen socks, sitting next to a window, staying at home in the rainy winter season. Selective focus on the cup of tea.

Pokud správce domu zanedbá smluvní podmínky, dodavatel plynu bude určitě upřednostňovat své zájmy a dodávat plyn za cenu, která je tržní, říká pro Pravdu Marek Perdík, právník a předseda Sdružení pro lepší správu bytových domů.

Marek Perdík, předseda Sdružení pro lepší správu bytových domů
Je mnoho zpráv o tom, jak se v problémech ocitají obyvatelé z bytovek s vlastní kotelnou, kteří pro vyšší odběr nespadají pod regulované subjekty a musí nakupovat teplo za tržní ceny. Kolik je takových bytovek?

Problém se týká všech bytových domů. Dočasnou výhodu mají však vlastníci v těch bytových domech, ve kterých je smlouva o dodávce plynu uzavřena na delší období, a tudíž se jich zatím nemusí dotknout zvyšování cen. Zařazením bytových domů do jiné kategorie než mezi malé a střední podnikatele však vyřešíme problém komplexně. Nakonec vlastníci a uživatelé bytů nemohou být považováni za podnikatele, pokud svoji nemovitost nevyužívají k podnikání.

Nemáte přesnější čísla, kolik takových bytových domů má potíže?

Takové statistiky se nevedou a údaje mohou vyplývat jedině například ze sčítání domů a bytů, které se realizovalo od 1. června 2020 do 12. 2. 2021 a v současnosti se zpracovávají výsledky. I kdybychom znali počet odpojených bytových domů, tak neznáme přesný počet domů, kterých se zdražování týká, ale jde o dostatečné množství, aby došlo k regulaci.

O kolik narostou ceny energií pro průměrnou domácnost v takových případech?

Někde o desítky eur, jinde o stovky eur. Závisí na velikosti počtu bytů v domě, jak se to dotkne konkrétní domácnosti. Ale známe případy, kde došlo ke zvýšení o 105 eur měsíčně, což je v případě důchodců více než nežádoucí a nekomfortní.

Komunikujete o tomto problému is ministerstvem hospodářství?

Zatím spolupracujeme s resortem hospodářství v oblasti novelizace některých zákonů, jako například zákona o tepelné energetice. Otázka zvyšování cen plynu je velmi čerstvá a zatím se ministerstvo hospodářství jen vyjádřilo, že by mělo zájem problém vyřešit. Aktuálně finalizujeme konkrétní návrh a řešení, abychom „nepřišli s prázdnýma rukama“ a věříme v pozitivní výsledek. Byty a nebytové prostory mají vlastní vztahy při dodávce elektrické energie do bytu nebo nebytového prostoru. Při dodávce elektrické energie za účelem užívání společných částí, například osvětlení schodiště, nebo společných zařízení, například výtahu, kotelny a podobně, lze je kategorizovat jako domácnosti. Toto při dodávce plynu není možné, i když se vytápějí samostatné byty nebo nebytové prostory. Samozřejmě to neplatí v případě, že byty nebo nebytové prostory mají vlastní kotel jen pro sebe a nejde o společné zařízení domu.

Tady už se bavíme o těch, kteří nestihli nakoupit energie?

Z vlastníků bytů a nebytových prostor není možné dělat odborníky na trhu s plynem. Tuto činnost je třeba svěřit buď správci, který si musí odborně uhlídat smluvní podmínky odběru plynu, nebo v případě společenství vlastníků bytů má tuto odpovědnost předseda Společenství. Pokud se tato odpovědnost neplní dostatečně, dodavatel plynu bude jistě upřednostňovat své zájmy a dodávat plyn za cenu, která je tržní. Známe případy z praxe, kdy se zodpovědný přístup osvědčil a prostřednictvím odborníků se koupil plyn pro určitou skupinu bytových domů včas za cenu mnohem nižší, případně se smlouva uzavřela na dobu například tří let v roce 2020, a tudíž ke zvýšení ceny nedošlo.

Jaké možnosti mají obyvatelé bytového domu, pokud nejsou spokojeni s dodavatelem tepla? Například když je zásobuje subdodavatel, který si účtuje vyšší ceny?

Piggy bank sitting on the heater / thermostat

Jedná se o klasický případ mezičlánku, někde nazývaným také překupnictví s teplem. Je to drsné pojmenování, ale vlastníci to jinak ani pojmenovat nedokážou a nemohou, pokud vůbec mají informaci, že je taková osoba zakomponována v dodávce například plynu pro jejich bytový dům. V tomto bodě by měl pomoci problém vyřešit předseda Společenství nebo správce domu a smlouvu vypovědět a dohodnout podmínky u jiného dodavatele. V tomto směru by pomohla očekávaná novela zákona o tepelné energetice.

Předchozí článekElektromobily nebo vodík? Trh rozhodně
Další článekČeský ekonom kreslí černý scénář pro Facebook. Jeho tržní hodnota se může propadnout až o 200 miliard dolarů